Anna Lissewska - staż pracy i szkolenia

STAŻ PRACY

W latach 1992-95 prowadziła grupę dla młodzieży w Ośrodku Eko-Oko w\ Warszawie oraz psychoterapię w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej w Towarzystwie Rozwoju Rodziny .
W latach 1995 - 2010 była członkiem Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.
Obecnie prowadzi psychoterapię i superwizję w prywatnym gabinecie w Olecku, raz w miesiącu konsultacje i superwizję w Warszawie, oraz jest szkoleniowym analitykiem grupowym i superwizorem psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

PRZEBYTE SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (Family Development Association) przyznało jej certyfikat Doradcy Rodzinnego.

Posiada świadectwo ukończenia trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii. Wcześniej ukończyła poprzedzający Studium kurs „Kontakt w\ pomaganiu”.

Była uczestnikiem Dwuletniego Programu Edukacji Psychologicznej z\ zakresu Terapii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie, oraz odbyła cykl spotkań szkoleniowych w\ Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces.

W ramach szkolenia i\ kursów uczestniczyła w\ licznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów polskich i\ zagranicznych, także w wielu treningach, grupach psychoterapeutycznych i grupach superwizyjnych. Przebyła własną psychoterapię - łącznie 13 lat pracy nad sobą, w tym 8\ lat ciągłej psychoterapii indywidualnej i 3 lata w grupie analitycznej. Prowadzoną przez siebie psychoterapię stale i\ regularnie poddaje superwizji.

Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" (należącego do European Group Analytic Training, Institutions Network EGATIN), gdzie ukończyła szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i posiadające atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) w\ zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie, oraz szkolenie w zakresie psychodynamicznego podejścia do pracy z organizacjami i gdzie zdała colloqium egzaminacyjne. Posiada certyfikat analityka grupowego. Certyfikat ten jest uznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Posiada Certyfikat szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii. Ukończyła trzyletnie szkolenie podyplomowe w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, w którym pracuje jako terapeuta szkoleniowy.

Psychoterapia i superwizja prowadzona przez Annę Lissewską jest uznawana przez PTP i wliczana do wymaganych godzin podczas ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warto przeczytać: