Anna Lissewska - staż pracy i szkolenia

STAŻ PRACY

W latach 1992-95 prowadziła grupę dla młodzieży w Ośrodku Eko-Oko w Warszawie oraz psychoterapię w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej w Towarzystwie Rozwoju Rodziny.
W latach 1995 - 2010 była członkiem Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.
Obecnie prowadzi psychoterapię i superwizję w prywatnym gabinecie w Olecku, online, oraz jest szkoleniowym analitykiem grupowym i superwizorem psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

PRZEBYTE SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (Family Development Association) przyznało jej certyfikat Doradcy Rodzinnego.

Posiada świadectwo ukończenia trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii. Wcześniej ukończyła poprzedzający Studium kurs „Kontakt w pomaganiu”.

Była uczestnikiem Dwuletniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Terapii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie, oraz odbyła cykl spotkań szkoleniowych w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces.

W ramach szkolenia i kursów uczestniczyła w licznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów polskich i zagranicznych, także w wielu treningach, grupach psychoterapeutycznych i grupach superwizyjnych. Przebyła własną psychoterapię - łącznie 13 lat pracy nad sobą, w tym 8 lat ciągłej psychoterapii indywidualnej i 3 lata w grupie analitycznej. Prowadzoną przez siebie psychoterapię stale i regularnie poddaje superwizji.

Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" (należącego do European Group Analytic Training, Institutions Network EGATIN), gdzie ukończyła szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i posiadające atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie, oraz szkolenie w zakresie psychodynamicznego podejścia do pracy z organizacjami i gdzie zdała colloqium egzaminacyjne. Posiada certyfikat analityka grupowego. Certyfikat ten jest uznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Posiada Certyfikat szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii. Ukończyła trzyletnie szkolenie podyplomowe w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, w którym pracuje jako terapeuta szkoleniowy.

Psychoterapia i superwizja prowadzona przez Annę Lissewską jest uznawana przez PTP i wliczana do wymaganych godzin podczas ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

WYSTĄPIENIA

W czerwcu 2022 roku była prelegentką na XVIII Konferencji Naukowej Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów"

PUBLIKACJE

Jest współautorką publikacji wydanej przez PWN SUPERWIZJA PSYCHOTERAPII PODEJSCIE GRUPOWO-ANALITYCZNE

Warto przeczytać: