Anna Lissewska - psychoterapia online

Psychoterapia online, czyli przez komunikatory internetowe video dla niektórych jest jedyną możliwością skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Dała też szansę na kontynuowanie terapii gabinetowej oraz rozpoczynanie nowej w trakcie pandemii koronawirusa.

Długo uważano, że nie zastąpi tradycyjnej psychoterapii, tzn. takiej, gdy spotkania odbywają się w gabinecie psychoterapeuty, budziła kontrowersje. Jednak wieloletnie doświadczenia pokazują, że w przypadku terapii analitycznej, opartej na rozmowie, na próbie zrozumienia i nazwania tego, co dzieje się z pacjentem, wiele osób może z niej skorzystać z sukcesem.

W pewnych kryzysowych sytuacjach nie jest konieczne podjęcie regularnych rozmów, wystarczy konsultacja z psychoterapeutą. W takim wypadku, zwłaszcza gdy tryb życia lub miejsce zamieszkania uniemożliwiają bezpośrednie spotkanie, z powodzeniem można skorzystać z tej oferty.
Konsultacja może się skończyć odkryciem potrzeby lub wskazaniem, by rozpocząć psychoterapię.

Psychoterapia, jaką proponuje Anna Lissewska, to psychoterapia psychoanalityczna.

Psychoterapia psychoanalityczna nie jest terapią nastawioną na szybki efekt. To proces wymagający czasu, ale dzięki temu zmiany nie są powierzchowne i krótkotrwałe. Odbywa się w relacji pacjent - terapeuta i właśnie to, co w tej relacji się dzieje, zjawiska jakie w niej zachodzą oraz sposób komunikacji, jest materiałem, na podstawie którego psychoterapeuta dokonuje interpretacji i innych interwencji, dzięki którym pomaga pacjentowi badać i odkrywać przyczyny jego problemów. Czynnikiem leczącym m.in. jest rozumienie, któremu towarzyszy głęboka refleksja w połączeniu z przeżyciem emocjonalnym tego faktu, czyli tzw. wgląd w to, co i dlaczego powoduje cierpienie i trudności w życiu. Celem psychoterapii jest rozwój osobowości i większa integracja psychiki.

Psychoterapia psychoanalityczna, aby była skuteczna, wymaga regularnych spotkań, przestrzegania tzw. settingu (to samo miejsce spotkań, te same dni tygodnia i godziny, stały czas trwania spotkania, stałe warunki płacenia, w miarę możliwości nie odwoływanie spotkań, itd.) Te same warunki musi spełniać psychoterapia online.

Psychoterapia psychoanalityczna odbywa się poprzez rozmowy z psychoterapeutą. Jednak nie mniej ważny jest bezpośredni kontakt, w czasie którego nawiązuje się więź psychoterapeutyczna niezbędna do udanego leczenia.
W psychoterapii online jest to utrudnione a wręcz pewne aspekty relacji są niemożliwe ze względu na dystans, jaki stwarza taka sytuacja. Kontaktu z terapeutą przez video komunikatory, poszukują często ci pacjenci, którzy uciekają od nawiązywania bliskich więzi lub w ten sposób radzą sobie z innymi problemami. Powinno się dążyć do rozpoczęcia psychoterapii tradycyjnej - w gabinecie. JEDNAK DLA TYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ PSYCHOTERAPII, LEPSZA PSYCHOTERAPIA ONLINE NIŻ ŻADNA.
Oferta ta skierowana jest do osób mieszkających daleko od profesjonalnych ośrodków psychoterapeutycznych, dla przebywających za granicą i tych, którzy na razie tylko w ten sposób są w stanie sięgnąć po pomoc psychoterapeuty. Motywacja do tego rodzaju psychoterapii jest zawsze sprawdzana zanim psychoterapeuta podejmie się jej. Odpowiedzialność zawodowa niekiedy każe odmówić tego rodzaju pomocy i skierować daną osobę na psychoterapię w gabinecie.

Zanim psychoterapia online rozpocznie się, koniecznych jest kilka konsultacji w celu ustalenia, czy pomoc w takiej formie jest wskazana i warunków jej przebiegu.

W czasie trwania terapii rozmowy online raz na jakiś czas powinno przeplatać się spotkaniami w gabinecie (w Warszawie lub w Olecku).

Jest to także oferta dla osób spoza Warszawy i okolic Olecka, które chcą uczestniczyć w psychoterapii grupowej w systemie blokowym (spotkania raz w miesiącu w sobotę lub niedzielę przez cały dzień) i w tym celu muszą przejść konsultacje przedgrupowe, a ze względu na miejsce zamieszkania są w stanie przyjeżdżać dopiero na spotkania grupy. Osoby te, zanim trafią na grupę, zobowiązane są do odbycia co najmniej jednej konsultacji w bezpośrednim kontakcie z Anną Lissewską w gabinecie.

Psychoterapia prowadzona przez Annę Lissewską, a więc i psychoterapia online, jest płatna (patrz CENNIK). Warunki kontraktu omawiane są na ostatniej przed podjęciem terapii konsultacji. Opłaty za psychoterapię online dokonuje się przelewem na podany mejlem nr konta.

Zarówno konsultacje jak i psychoterapia odbywają się przez skype lub zoom. Ze względu na częste zakłócenia w połączeniu głosowym przez skype'a, rozmówca musi mieć możliwość dodatkowego skorzystania z telefonu - osoba decydująca się na sesje psychoterapeutyczne online otrzymuje adres skype (i numer telefonu stacjonarnego), pod który dzwoni o umówionej godzinie.

W celu umówienia się na konsultacje lub psychoterapię online, proszę o kontakt na adres kontakt@psychoterapia-lissewska.pl. Odpowiedź udzielana jest zawsze - jeśli nie dostaniecie Państwo odpowiedzi, znaczy że mejl nie dotarł.

Warto przeczytać: