Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna nie jest terapią nastawioną na szybki efekt. To proces wymagający czasu, ale dzięki temu zmiany nie są powierzchowne i krótkotrwałe. Odbywa się w relacji pacjent - terapeuta i właśnie to, co w tej relacji się dzieje, zjawiska jakie w niej zachodzą oraz sposób komunikacji, jest materiałem, na podstawie którego psychoterapeuta dokonuje interpretacji i innych interwencji, dzięki którym pomaga pacjentowi badać i odkrywać przyczyny jego problemów. Czynnikiem leczącym m.in. jest rozumienie, któremu towarzyszy głęboka refleksja w połączeniu z przeżyciem emocjonalnym tego faktu, czyli tzw. wgląd w to, co i dlaczego powoduje cierpienie i trudności w życiu. Celem psychoterapii jest rozwój osobowości i większa integracja psychiki.

Psychoterapia psychoanalityczna, aby była skuteczna, wymaga regularnych spotkań, przestrzegania tzw. settingu (to samo miejsce spotkań, te same dni tygodnia i godziny, stały czas trwania spotkania, stałe warunki płacenia, w miarę możliwości nie odwoływanie spotkań, itd.)

Psychoterapia psychoanalityczna odbywa się poprzez rozmowy z psychoterapeutą. W trakcie tych rozmów nawiązuje się więź psychoterapeutyczna niezbędna do udanego leczenia.

Psychoterapię poprzedzają konsultacje.