Mała grupa psychoterapeutyczna dla psychologów, psychiatrów, lekarzy, nauczycieli i innych osób publicznych

Ta grupa jest już grupą zamkniętą

Wychodząc na przeciw potrzebom środowiska psychologów, psychiatrów, lekarzy, nauczycieli i innych osób publicznych z regionu Polski północno-wschodniej, w lutym 2015, i kolejna w listopadzie 2017, w Olecku ruszyła mała grupa analityczna (max. 6 osób) dla tych z Państwa, którzy mają potrzebę zajęcia się swoimi problemami, rozwojem osobistym czy treningiem zawodowym opartym na własnym doświadczeniu psychoterapii - w bezpiecznych warunkach, mając zagwarantowaną dyskrecję i znalezienie się w grupie osób nie powiązanych ze sobą poza grupą.

Psychoterapia w tej grupie jest uznawana przez PTP (Psychiatryczne i Psychologiczne) przy staraniu się o certyfikat psychoterapeuty, oraz może być terapią szkoleniową w przypadku uczestnictwa w szkoleniu w IGA Rasztów (szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej i szkolenie w analizie grupowej).

Grupa odbywa się co tydzień we wtorki w godz. 18.00-19.30 w gabinecie w Olecku.
Przed przystąpieniem do psychoterapii grupowej niezbędne jest odbycie kilku konsultacji.